Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki

Main Article Content

Sławomir Palicki

Abstrakt

W artykule podjęto aktualnie nośną społecznie i gospodarczo problematykę rewitalizacji miast. W wielu polskich miastach pojawiają się coraz to nowsze inicjatywy w zakresie przemian przestrzennych, wywołujących skomplikowane następstwa, nierzadko determinujące odmienioną jakość i modyfikujące dotychczasowe modele życia mieszkańców czy innych interesariuszy. Spośród rozmaitych skutków rewitalizacji wyłoniono te manifestujące się na rynku nieruchomości. Zasygnalizowano istnienie powiązań pomiędzy rewitalizacją obszarów miejskich a zjawiskami spekulacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Przykład poznańskiej Śródki potraktowano jako przestrzeń umożliwiającą naświetlenie przebiegu i charakteru analizowanych zjawisk. Przyjęta 5-letnia retrospekcja czasowa wskazuje na znaczną dynamikę notowanych wydarzeń. Zarysowano także specyfikę obszaru, dla którego prowadzono rozważania. We wnioskach wskazano na postępujące przemiany rynkowe, sugerujące początki zjawisk gentryfikacyjnych, co należy raczej traktować w kategoriach negatywnych, jako przejaw swoistego systemowego niedowładu skuteczności planowanych i wdrażanych procesów rewitalizacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Palicki, S. (2018). Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 209-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.15
Dział
ARTYKUŁY