Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Main Article Content

Janusz J. Tomidajewicz
Paweł Błaszczyk

Abstrakt

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zastawu mierników wykorzystywanych w polityce gospodarczej do oceny sytuacji gospodarczej z dwóch punktów widzenia – zarówno w krótko-, jak i długookresowej perspektywie. Należy przy tym zaznaczyć, że w odniesieniu do mierników w pierwszym ujęciu przedstawione tu uwagi mają raczej charakter porządkujący, własne propozycje autorów zaś sformułowane zostały głównie w odniesieniu do drugiego ujęcia. W konsekwencji artykuł składa się z dwóch głównych części. Pierwsza ma przede wszystkim charakter teoretyczny i dotyczy makroekonomicznych podstaw oceny gospodarki i jej wykorzystania zarówno przez decydentów gospodarczych, jak i podmioty sektora prywatnego (punkty II i III). W drugiej części prezentowane są cząstkowe wyznaczniki bieżącej makroekonomicznej polityki gospodarczej. Można do nich zaliczyć m.in.: dynamikę PKB i ogólnego poziomu cen, stopę bezrobocia i bilans sektora finansów publicznych. Dodatkowo przedstawiona została również metodyka WMMOG (punkty IV i V).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomidajewicz, J. J., & Błaszczyk, P. (2018). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 123-137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.10
Dział
ARTYKUŁY