Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych

Main Article Content

Marek Zieliński

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest dokonanie charakterystyki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/276 w sprawie statusu uczestniczącego Unii Europejskiej w pracach ONZ. Powyższa rezolucja przyjęta została w rezultacie zabiegów podjętych przez UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który zmienił zasady i warunki udziału UE w innych organizacjach międzynarodowych. Na podstawie postanowień rezolucji 65/276 UE otrzymała zupełnie nowe prawa w ZO ONZ, a także w niektórych jego organach pomocniczych oraz międzynarodowych konferencjach i spotkaniach organizowanych pod jego auspicjami. Pomimo tych zmian status UE przy ZO ONZ nie jest podobny do statusu państw obserwatorów, a rezolucja nr 65/276 podkreśla, że takie same prawa, jakie posiada UE, mogą otrzymać również inne regionalne organizacje międzynarodowe. Tym samym ZO ONZ nie uwzględnia wyjątkowości procesu integracji państw w ramach UE i traktuje ją jak każdą inną organizację międzynarodową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zieliński, M. (2018). Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 43-55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.4
Dział
ARTYKUŁY