Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy

Main Article Content

Patrycja Zwiech

Abstrakt

W artykule przedstawiono teorie próbujące wyjaśnić istnienie ekonomicznych nierówności na rynku pracy (oraz determinanty tych nierówności) między grupami społecznymi w świetle doktryny segmentacji rynku pracy. W artykule skupiono się na segmentacji statystycznej, koncepcji rynków wewnętrznych i zewnętrznych, koncepcji dualnego rynku pracy, koncepcji dualnej gospodarki oraz teorii peryferyjności, teorii dyskryminacji na rynku pracy i teorii rynku pracy jako areny. Determinantami nierówności wynikającymi z tych teorii są: segmentacja rynku pracy według wyróżników charakterystycznych dla poszczególnych grup społecznych lub według cech rynku pracy, zasady selekcji pracowników do pracy, interesy pracodawców dotyczące szkoleń pracowników, brak dostatecznego poparcia związków zawodowych, socjalizacja, przypisywanie poszczególnym grupom społecznym faktycznych lub pozornych cech lub ról społecznych oraz złe nawyki nabierane przez pracowników zatrudnionych w drugorzędnych miejscach pracy, nieciągłość zatrudnienia, rozproszenie, niska tożsamość zawodowa, postawy i wartości niesprzyjające stałości i ciągłości pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zwiech, P. (2018). Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 139-150. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.11
Dział
ARTYKUŁY