Idea i praktyka mikrofinansów – uwagi krytyczne

Main Article Content

Jacek Adamek

Abstrakt

Celem artykułu jest próba prezentacji i analizy negatywnych opinii wyrażanych na temat mikrofinansów, formułowanych przez szerokie grono osób zajmujących się mikrofinansową formą wsparcia walki z biedą i wykluczeniem finansowym. Tematyka ta staje się przedmiotem dyskusji prowadzonej zarówno w opracowaniach naukowych, jak i środkach masowego przekazu i obejmuje szeroki spektrum problemów dotykających zarówno ideowe przesłanie tej formy pośrednictwa finansowego, jak i jej praktykę. Zaprezentowane w artykule argumenty i odnoszone do nich analizy są pochodną przeprowadzonych przez autora studiów literaturowych oraz wynikają z jego własnych przemyśleń i uwag wobec poruszanej tematyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamek, J. (2018). Idea i praktyka mikrofinansów – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 151-166. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.12
Dział
ARTYKUŁY