Ryzyko zachowań korupcyjnych w instytucjach państwowych na przykładzie Służby Celnej RP. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych

Main Article Content

Jan Burzyński
Tomasz Burzyński

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę nakreślania metodologii umożliwiającej socjologiczną konceptualizacją problemu ryzyka korupcji w instytucjach państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Proponowane podejście skupia się na pojęciu „zdarzenia korupcyjnego”, terminu łączącego w sobie podmiotowe predyspozycje do udziału w korupcyjnych wymianach wraz z ich systemowymi oraz strukturalnymi uwarunkowaniami. Dzięki obraniu teorii stawania się społeczeństwa, dokonano wglądu w zagadnienie korupcji z perspektywy tych teorii socjologicznych, które postulują ontologię rzeczywistości społecznej umożliwiającą przezwyciężenie dychotomii: podmiotowość – struktura społeczna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burzyński, J., & Burzyński, T. (2018). Ryzyko zachowań korupcyjnych w instytucjach państwowych na przykładzie Służby Celnej RP. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 217-229. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.16
Dział
ARTYKUŁY