Kilka uwag do artykułu Maurycego Zajęckiego Presupozycje surowe i instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka

Main Article Content

Marek Smolak

Abstrakt

Artykuł zawiera polemikę z wątpliwościami, jakie przedstawił w swym artykule Maurycy Zajęcki. Autor sformułował trzy uwagi. Po pierwsze, uznaje zasadność podziału presupozycji zaproponowanego przez M. Zajęckiego na presupozycje surowe oraz presupozycje instytucjonalne. Po drugie, wbrew stanowisku M. Zajęckiego autor argumentuje, że dany fakt jest faktem instytucjonalnym nawet wtedy, gdy na podstawie wzajemnych oczekiwań zostanie uznany tylko przez dwie osoby. Po trzecie, autor podkreśla, że prawdziwość twierdzeń o istnieniu faktów instytucjonalnych presuponowanych w tekście prawnym jest uzależniona od ich społecznej akceptacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smolak, M. (2018). Kilka uwag do artykułu Maurycego Zajęckiego Presupozycje surowe i instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 281-284. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.21
Dział
POLEMIKI