O ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM W STREFIE EURO

Main Article Content

Leszek Balcerowicz

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na zapobieganiu kryzysom w strefie euro. Zaczynam jednak od zarządzania obecnym kryzysem, koncentrując się na jego głównych słabościach i potencjalnych kolizjach z działaniami zapobiegającymi kryzysom. Następnie rozróżniam dwa rodzaje kryzysów: finansowo-fiskalny i fiskalno-finansowy, oraz omawiam ich bezpośrednie i główne przyczyny. Opierając się na tej analizie, pokazuję, w jakim stopniu podjęte dotychczas działania usunęły źródła obydwu typów kryzysu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balcerowicz, L. (2018). O ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM W STREFIE EURO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 145-154. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.11
Dział
ARTYKUŁY