Tom 75 Nr 1 (2013)

ARTYKUŁY

Jacek Napierała
5-28
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ W SPÓŁKĘ KRAJOWĄ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE VALE
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.1
PDF
Krzysztof Mularski, Adam Olejniczak
29-42
OCHRONA UPRAWNIONEGO Z TYTUŁU PRAWA PIERWOKUPU PRZED POZORNYMI OŚWIADCZENIAMI WOLI
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.2
PDF
Maciej Dybowski
43-56
CZESŁAWA ZNAMIEROWSKIEGO KONCEPCJA WŁADZY JAKO ŁĄCZNEGO STANOWIENIA NORM
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.3
PDF
Jarosław Mikołajewicz, Marek Sachajko
57-67
KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.4
PDF
Mateusz Madejski
69-81
PERSPEKTYWY AKSJOLOGII PRAWA PRACY W DOBIE GLOBALIZACJI EKONOMICZNEJ
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.5
PDF
Anna Korytowska
83-93
GRANICE SWOBODY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO A DOPUSZCZALNOŚĆ UZGODNIENIA PRZEZ STRONY DALSZEGO OBOWIĄZYWANIA UKŁADU PO JEGO ROZWIĄZANIU
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.6
PDF
Mikołaj Rylski
95-104
DODATKOWE UMOWY STRON W STOSUNKU PRACY W ŚWIETLE ZASADY UPRZYWILEJOWANIA PRACOWNIKA
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.7
PDF
Elżbieta Hryniewicz
105-117
OBOWIĄZEK PRACY NA CELE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KARY KRYMINALNEJ
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.8
PDF
Michalina Duda
119-131
PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN – NOWA JAKOŚĆ W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.9
PDF
Marcin Byczyk
133-143
SPORY W LITERATURZE NIEMIECKIEJ O NIEZGODNE Z PRAWDĄ ZEZNANIA OSKARŻONEGO O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.10
PDF
Leszek Balcerowicz
145-154
O ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM W STREFIE EURO
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.11
PDF
Andrzej Jędruchniewicz
155-174
PRODUKCJA W SPADKOWEJ FAZIE CYKLU KONIUNKTURALNEGO W POLSCE
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.12
PDF
Elżbieta Gradowska
175-195
POLITYKA PODATKOWA A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI POLSKI, CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER W LATACH 2000-2011
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.13
PDF
Wanda Nawara
197-212
ZAGRANICZNE DEZINWESTYCJE BEZPOŚREDNIE – UJĘCIE TEORETYCZNE
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.14
PDF
Artur A. Trzebiński
213-231
WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.15
PDF
Kamil M. Kaczmarek
233-247
TEORIA EWOLUCJI KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ WALTERA GARRISONA RUNCIMANA
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.16
PDF
Renata Suchocka
249-265
MIGRANICI POMIĘDZY DWIEMA KULTURAMI I POMIĘDZY DWIEMA STRATEGIAMI ADAPTACYJNYMI
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.17
PDF
Katarzyna Chajbos
267-280
PRACA EMOCJONALNA W ZAWODZIE SĘDZIEGO
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.18
PDF