UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ PROFESOROWI MARIANOWI KĘPIŃSKIEMU. Poznań, 26 października 2012 r.

Main Article Content

Marcin Sokołowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sokołowski, M. (2018). UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ PROFESOROWI MARIANOWI KĘPIŃSKIEMU. Poznań, 26 października 2012 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 305-307. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.25
Dział
SPRAWOZDANIA I INFORMACJE