TOMASZ SOBCZAK, EKONOMIŚCI CZYTANI, ALE NIE SŁUCHANI. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW DORADCZYCH PRZY RADZIE MINISTRÓW W POLSCE W LATACH 1957-2006, WYDAWNICTWO KEY TEXT, WARSZAWA 2012, SS. 161.

Main Article Content

Stanisław Flejterski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA