TOMASZ SOBCZAK, EKONOMIŚCI CZYTANI, ALE NIE SŁUCHANI. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW DORADCZYCH PRZY RADZIE MINISTRÓW W POLSCE W LATACH 1957-2006, WYDAWNICTWO KEY TEXT, WARSZAWA 2012, SS. 161.

Main Article Content

Stanisław Flejterski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Flejterski, S. (2018). TOMASZ SOBCZAK, EKONOMIŚCI CZYTANI, ALE NIE SŁUCHANI. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW DORADCZYCH PRZY RADZIE MINISTRÓW W POLSCE W LATACH 1957-2006, WYDAWNICTWO KEY TEXT, WARSZAWA 2012, SS. 161. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 301-303. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.24
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA