KATARZYNA PEREZ, EFEKTYWNOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. PODEJŚCIE TECHNICZNE I FUNDAMENTALNE, DIFIN, WARSZAWA 2012, SS. 440.

Main Article Content

Aleksandra Duliniec

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Duliniec, A. (2018). KATARZYNA PEREZ, EFEKTYWNOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. PODEJŚCIE TECHNICZNE I FUNDAMENTALNE, DIFIN, WARSZAWA 2012, SS. 440. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 299-301. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.23
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA