KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA

Main Article Content

Jarosław Mikołajewicz
Marek Sachajko

Abstrakt

Prawo upadłościowe jest prawem, w którym skupia się złożona problematyka teoretycznoprawna. W niniejszym opracowaniu poruszone zostały dwa takie zagadnienia: konstrukcji organu procesowego, jakim jest syndyk, i reguł intertemporalnych oraz dostosowawczych, które dotyczą zmiany owej konstrukcji ograniczającej krąg podmiotów mogących być substratem osobowym tego organu do osób posiadających określone ustawą kwalifikacje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikołajewicz, J., & Sachajko, M. (2018). KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 57-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.4
Dział
ARTYKUŁY