PRACA EMOCJONALNA W ZAWODZIE SĘDZIEGO

Main Article Content

Katarzyna Chajbos

Abstrakt

Opisywany przez Evę Illouz kapitalizm emocjonalny, jakkolwiek najlepiej widoczny i najbardziej intuicyjnie rozumiany jest w związku z korporacjami i sferą usług, ma duże znaczenie także w sektorze publicznym. Zawód sędziego, będący przedmiotem badań, przedstawiony został jako przykład zawodu o dużym obciążeniu emocjonalnym, które wiąże się zarówno z wykonywaniem profesjonalnych obowiązków, jak i próbami pogodzenia życia prywatnego (rodzinnego) z narzuconymi przez ustawy normami zachowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chajbos, K. (2018). PRACA EMOCJONALNA W ZAWODZIE SĘDZIEGO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 267-280. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.18
Dział
ARTYKUŁY