POLITYKA PODATKOWA A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI POLSKI, CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER W LATACH 2000-2011

Main Article Content

Elżbieta Gradowska

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie i ocena rozwiązań wprowadzanych w zakresie podatków w latach 2000-2011 w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz próba ustalenia, jakie czynniki były źródłem reform podatkowych. W artykule przedstawiono zmiany w podatkach pośrednich i bezpośrednich oraz omówiono strukturę dochodów podatkowych. W ostatniej części omówiono wpływ reform podatkowych na konkurencyjność państw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gradowska, E. (2018). POLITYKA PODATKOWA A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI POLSKI, CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER W LATACH 2000-2011. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 175-195. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.13
Dział
ARTYKUŁY