WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH

Main Article Content

Artur A. Trzebiński

Abstrakt

Real Estate Investment Trusts (REITs) są funduszami inwestycyjnymi, które umożliwiają transfer kapitałów pomiędzy rynkami finansowym i nieruchomości. Ich podstawową cechą jest korzystanie z przywilejów podatkowych, które polegają na braku lub znaczącym obniżeniu podatków od osób prawnych. Celem artykułu jest analiza wpływu czynników prawno-podatkowych na funkcjonowanie REITs w krajach europejskich. W pierwszej części artykułu przedstawiono historie powstania REITs i zasad funkcjonowania funduszy tego typu w krajach europejskich. To pozwoliło z kolei na stworzenie dwóch schematów funkcjonowania REITs, które określone zostały jako modele amerykański i europejski. Podstawowa różnica między tymi modelami związana jest z poziomem restrykcji zawartych w krajowych regulacjach prawnych. Europejskie przepisy legislacyjne mają na celu ochronę interesów i środków inwestorów. To powoduje, że fundusze REITs nie mogą swobodnie kształtować swoich strategii inwestycyjnych i w pełni wykorzystywać potencjału lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trzebiński, A. A. (2018). WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 213-231. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.15
Dział
ARTYKUŁY