INTERTEMPORALNA PROBLEMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Main Article Content

Jarosław Mikołajwicz
Andrzej Skoczylas

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel przedstawienie podstawowej intertemporalnej problematyki prawa administracyjnego. Problematyka ta jest niezwykle złożona i – wbrew utrwalonym przesądom o jakoby uboższej problematyce teoretycznej prawa administracyjnego – wykazuje nawet większą złożoność od tak rozwiniętej dyscypliny, jak prawo cywilne. Związane jest to z samą charakterystyką prawa administracyjnego. Zapewne stąd na gruncie prawa administracyjnego spotykamy się nie tylko z zastosowaniem wszystkich podstawowych zasad opisowych prawa administracyjnego, lecz także z zasadami w którymś ze swoich aspektów szczegółowymi (na przykład zasada aktualności, zasada lex mitior retro agit). Istotne jest również to, że również na gruncie prawa administracyjnego występują rozstrzygnięcia intertemporalne, których treść, jeśli w ogóle, to jedynie częściowo jest wyznaczana regulacjami pozytywnymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikołajwicz, J., & Skoczylas, A. (2018). INTERTEMPORALNA PROBLEMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 5-20. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.74.1.1
Dział
ARTYKUŁY