RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 74, Nr 1 (2012)

Spis treści

ARTYKUŁY

INTERTEMPORALNA PROBLEMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PDF
Jarosław Mikołajwicz, Andrzej Skoczylas 5-20
WYKŁADNIA FUNKCJONALNA W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PDF
Wojciech Piątek 21-35
ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W KONTEKŚCIE ART. 61A KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PDF
Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk 37-51
UKŁADY ZBIOROWE PRACY A PRAWO ANTYMONOPOLOWE UNII EUROPEJSKIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH PDF
Marek Krzysztof Kolasiński 53-65
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA ŁAGODZENIA BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF
Zdzisław Niedbała 67-79
PROBLEMY STREFY EURO PDF
Leszek Balcerowicz 81-87
KRYZYS STREFY EURO I JEGO ŹRÓDŁA W FUNKCJONOWANIU PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO PDF
Jan Winiecki 89-102
SWOBODA MIE˛DZYNARODOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Michał Kruszka 103-123
ROLA SYSTEMU PODATKOWEGO PRZED, W TRAKCIE I PO KRYZYSIE FINANSOWYM PDF
Piotr Ciżkowicz, Paweł Opala, Andrzej Rzońca 125-145
WYSOKOŚĆ WYNIKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO PDF
Leszek Michalczyk 147-165
EFEKT PRZETARGU NA WTÓRNYM RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH W POLSCE W LATACH 2001-2010 PDF
Urszula Ziarko-Siwek 167-190
ZASADY WYNAGRADZANIA W SPORCIE W KONTEKŚCIE IDEI SPRAWIEDLIWOŚCI I RÓWNOŚCI PŁCI PDF
Honorata Jakubowska 191-203
OPINIE POZNANIAKÓW O OBECNOŚCI OBCOKRAJOWCÓW NA RYNKU PRACY W ŚWIETLE MIGRACJI KOMPENSACYJNYCH DO POLSKI PDF
Piotr Jakubowski 205-222

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Aleksander Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010, ss. 458. PDF
Maria Zmierczak 223-227
Anetta Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011, ss. 446. PDF
Roman Tokarczyk 227-231
Czas w prawie administracyjnym, pod red. Jana Zimmermanna, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, ss. 283. PDF
Eugeniusz Ochendowski 231-236
Andrzej Piekara, Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 95. PDF
Bożena Tuziak 236-239
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Marek Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011, ss. 288. PDF
Jerzy Węcławski 239-241
Badania kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, pod red. Eulalii Skawińskiej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011, ss. 275. PDF
Felicjan Bylok 241-245
Marcin Wiśniewski, Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011, ss. 240. PDF
Teresa Lubińska 245-246

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów. Greifswald (Niemcy), 18-21 września 2011 r. PDF
Piotr Lissoń 247
Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza”. Poznań, 22 września 2011 r.. PDF
Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek 248-250
,,Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?’’. Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Poznań, 17 listopada 2011 r. PDF
Piotr Lissoń 250-251
X Sesja Naukowa Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. Poznań, 6 grudnia 2011 r. PDF
Bartosz Guzik 251-252

NEKROLOGI

Prof. zw. dr Zbigniew Janowicz – wspomnienie o znakomitym znawcy prawa i procedury administracyjnej PDF
Andrzej Skoczylas 253-255


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo