Aleksander Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010, ss. 458.

Main Article Content

Maria Zmierczak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmierczak, M. (2018). Aleksander Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010, ss. 458. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 223-227. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.14
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA