ROLA SYSTEMU PODATKOWEGO PRZED, W TRAKCIE I PO KRYZYSIE FINANSOWYM

Main Article Content

Piotr Ciżkowicz
Paweł Opala
Andrzej Rzońca

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie najnowszych wyników badań analizujących rolę systemu podatkowego w kolejnych fazach kryzysu zapoczątkowanego w 2008 r. Przeprowadzona w opracowaniu analiza wskazuje, że jego rola ulegała istotnym zmianom: 1) przed wybuchem kryzysu stwarzał bodźce do takich zachowań podmiotów gospodarczych, które przyczyniały się do narastania nierównowagi leżącej u podstaw kryzysu; 2) po jego wybuchu wzrosło znaczenie stabilizacyjne systemu podatkowego: zarówno w obszarze oddziaływania tak zwanych automatycznych stabilizatorów, jak i dyskrecjonalnych zmian obciążeń podatkowych; 3) obecnie zmiany systemu podatkowego zmierzają w kierunku wsparcia procesu konsolidacji fiskalnej oczekiwanej w najbliższych latach w wielu gospodarkach rozwiniętych i w części krajów rozwijających się.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciżkowicz, P., Opala, P., & Rzońca, A. (2018). ROLA SYSTEMU PODATKOWEGO PRZED, W TRAKCIE I PO KRYZYSIE FINANSOWYM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 125-145. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.9
Dział
ARTYKUŁY