PROBLEMY STREFY EURO

Main Article Content

Leszek Balcerowicz

Abstrakt

Oficjalne kredyty ratunkowe dla niektórych krajów w strefie euro nie mogą zastąpić tam reform, które – poprawiając sytuację gospodarczą – pozwolą odzyskać owym krajom zaufanie rynków finansowych. W literaturze wymienia się dwie główne strukturalne słabości wspólnej waluty (euro): 1. Jednolita polityka pieniądza nie jest w stanie uwzględnić odmienności sytuacji poszczególnych krajów, a wspólny pieniądz nie pozwala na dewaluację w obrębie strefy euro; 2. Strefa euro istnieje bez „unii politycznej”. Artykuł analizuje zasadność tych tez.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balcerowicz, L. (2018). PROBLEMY STREFY EURO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 81-87. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.6
Dział
ARTYKUŁY