Anetta Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011, ss. 446.

Main Article Content

Roman Tokarczyk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tokarczyk, R. (2018). Anetta Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011, ss. 446. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 227-231. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.15
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA