,,Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?’’. Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Poznań, 17 listopada 2011 r.

Main Article Content

Piotr Lissoń

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lissoń, P. (2018). ,,Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?’’. Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Poznań, 17 listopada 2011 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 250-251. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.23
Dział
SPRAWOZDANIA I INFORMACJE