UKŁADY ZBIOROWE PRACY A PRAWO ANTYMONOPOLOWE UNII EUROPEJSKIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Main Article Content

Marek Krzysztof Kolasiński

Abstrakt

Względy społeczne są silnie chronione w prawie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ważnym elementem wskazanych systemów prawnych jest również prawo antymonopolowe, którego cel, najogólniej rzecz ujmując, stanowi zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku. Kwestie socjalne nie mieszczą się w optyce prawa antymonopolowego. Może to prowadzić do powstania bardzo skomplikowanej sytuacji między prawem antymonopolowym a unormowaniami służącymi ochronie względów socjalnych. Istnieją obszary, na których te dwa zespoły norm są komplementarne, ale zauważyć należy również, że na pewnych płaszczyznach cele prawa pracy są odmienne, a nawet przeciwstawne wobec zadań stawianych przed prawem antymonopolowym. Sferę, w której powstanie konfliktów jest najbardziej prawdopodobne stanowią układy zbiorowe pracy. Zgodnie z unijnym i amerykańskim orzecznictwem prawo antymonopolowe nie może być wykorzystywane do uniemożliwienia osiągnięcia celów socjalnych chronionych przez prawo. Istnieją jednak przypadki, w których stosownie prawa antymonopolowego do układów zbiorowych pracy jest możliwe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kolasiński, M. K. (2018). UKŁADY ZBIOROWE PRACY A PRAWO ANTYMONOPOLOWE UNII EUROPEJSKIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 53-65. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.4
Dział
ARTYKUŁY