Badania kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, pod red. Eulalii Skawińskiej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011, ss. 275.

Main Article Content

Felicjan Bylok

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bylok, F. (2018). Badania kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, pod red. Eulalii Skawińskiej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011, ss. 275. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(1), 241-245. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.19
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA