POLITYKA HISTORYCZNA I JEJ GRANICE

Main Article Content

Michał Machnikowski

Abstrakt

Tematem artykułu jest charakterystyka rozwiniętego w pierwszej dekadzie XXI w. dyskursu polskiej polityki historycznej (polityki pamięci), a także jego ograniczenia. Są nimi – po pierwsze – zewnętrzna opozycja ze strony części środowiska historyków oraz po drugie – wewnętrzne założenia dyskursu (założenie o homogeniczności podmiotu zbiorowej pamięci; założenie o elitarnym charakterze dyskursu; centralne znaczenie kategorii narodu). Alternatywną konceptualizację problemu relacji między historią i pamięcią a polityką można znaleźć między innymi w pracach Michela Foucaulta.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machnikowski, M. (2018). POLITYKA HISTORYCZNA I JEJ GRANICE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 225-237. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.16
Dział
ARTYKUŁY