ROMSKI MODEL SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ

Main Article Content

Dominika Lorek

Abstrakt

Metody alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) są w Polsce wciąż rzeczą nową i wymagającą udoskonalenia. Poszukując wzorców realizacji idei sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym, warto pochylić się nad zwyczajowymi „sądami” romskimi funkcjonującymi we współczesnej Europie. Autorka zarysowuje mało znaną szerszemu odbiorcy historię i obyczajowość polskich Romów. Zasadniczą część artykułu poświęca opisowi funkcjonowania tak zwanych sądów romskich. Analizuje zgodność ich założeń z koncepcją kręgów sprawiedliwości naprawczej poprzez ukazanie modelu romskiego na tle innych opisywanych w literaturze przedmiotu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lorek, D. (2018). ROMSKI MODEL SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 239-249. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.17
Dział
ARTYKUŁY