DZIADKOWIE–WNUKI. OSOBISTA WIĘŹ PRAWNORODZINNA I RELACJA PRAWNOSPADKOWA

Main Article Content

Joanna Haberko

Abstrakt

Artykuł prezentuje sytuację rodziny międzypokoleniowej i instrumenty prawne, które poszczególnym członkom rodziny, w tym w szczególności dziadkom i wnukom, zapewnić mogą poczucie przynależności do wspólnoty rodzinnej. Przedmiotem rozważań jest kwestia obowiązku wzajemnego szacunku między członkami rodziny, następnie problem kontaktów realizowany niezależnie od władzy rodzicielskiej i wreszcie kwestia uprawnienia do dziedziczenia w ramach relacji dziadkowie–wnuki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Haberko, J. (2018). DZIADKOWIE–WNUKI. OSOBISTA WIĘŹ PRAWNORODZINNA I RELACJA PRAWNOSPADKOWA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 139-154. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.9
Dział
ARTYKUŁY