EKONOMICZNE PRZESŁANKI ZMIAN W FORMACH SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. CASUS OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE
PDF

Słowa kluczowe

opieka długoterminowa
zmiana instytucjonalna
solidarność międzypokoleniowa
starzenie się społeczeństwa

Jak cytować

Łuczak, P., & Orczyk, J. (2018). EKONOMICZNE PRZESŁANKI ZMIAN W FORMACH SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. CASUS OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 203–216. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.13

Abstrakt

Opieka długoterminowa nie była do tej pory centralnym punktem w debacie dotyczącej polityki społecznej w Polsce. Niemniej jednak obecnie obserwujemy większe zainteresowanie tą kwestią, czego wyrazem są parlamentarne prace nad wstępnymi założeniami do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Artykuł niniejszy analizuje powyższy projekt reformy opieki długoterminowej w odniesieniu do teoretycznej koncepcji solidarności międzypokoleniowej. Tekst wskazuje na ekonomiczne dylematy związane z reformą oraz omawia główne problemy związane z jej implementacją.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.13
PDF

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.