SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM W UJĘCIU PRAWNYM

Main Article Content

Eugenia Fojcik-Mastalska

Abstrakt

Opracowanie podejmuje problem przenoszenia na grunt prawny materii będącej dotychczas domeną nauk ekonomicznych, na przykładzie rzadko komentowanych przepisów art. 9-9f ustawy – Prawo bankowe, regulujących system zarządzania bankiem. Podejmuje poszczególne elementy składowe tej nowej instytucji prawa bankowego, od ogólnego w charakterze ujęcia ustawowego, poprzez ich konkretyzację w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, aż po szczegółowe ujęcie w rekomendacji nadzorczej. Nie kwestionując potrzeby uczynienia z wymagań ustawowych dotyczących systemu zarządzania bankiem jakościowej normy ostrożnościowej, znajdującej z mocy ustawy rozwinięcie w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, opracowanie podkreśla znaczenie dobrego jakościowo ustawodawstwa. Usterki w redakcji, treści czy sekwencji przepisów, jak wynika z przeprowadzonej analizy instytucji prawnej systemu zarządzania bankiem, trudnej do uregulowania z racji swej ekonomicznej natury, budzą wątpliwości, utrudniają więc przestrzeganie tych przepisów i ich stosowanie jako wymogów sankcjonowanych środkami nadzorczymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fojcik-Mastalska, E. (2018). SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM W UJĘCIU PRAWNYM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 5-16. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.1
Dział
ARTYKUŁY