Tom 74 Nr 4 (2012)

ARTYKUŁY

Eugenia Fojcik-Mastalska
5-16
SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM W UJĘCIU PRAWNYM
PDF
Jerzy Małecki
17-24
OKRES BUDŻETOWY W UJĘCIU POZNAŃSKIEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI
PDF
Marek Krzymkowski
25-35
POJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
PDF
Emilia Kalitta
37-50
ZWIĄZKI PARTNERSKIE JAKO FORMA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE PRAWA KRAJOWEGO, UNIJNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
PDF
Ariadna Ochnio
51-63
UWAGI NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI PROCEDURALNEJ MODELU SKARGI NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA KARNEGO
PDF
Przemysław Ostojski
65-76
PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM
PDF
Agnieszka Szpak
79-91
ZBRODNIE W SREBRENICY I SARAJEWIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM DS. ZBRODNI W B. JUGOSŁAWII. CASUS RATKO MLADICIA
PDF
Martyna Kusak
93-105
EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY – PRZEŁOM W DZIEDZINIE EUROPEJSKIEGO ŚCIGANIA KARNEGO?
PDF
Eryk Kosiński, Daniel Wojtczak
107-122
PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE
PDF
Jan Winecki
123-147
EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI
PDF
Ryszard Barczyk
149-161
DETERMINANTY WEWNĘTRZNEJ KOORDYNACJI NARZĘDZI FISKALNYCH I PIENIĘŻNYCH W POLITYCE ANTYCYKLICZNEJ
PDF
Iga Rudawska, Sylwia Bąkowska
163-180
WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU
PDF
Monika Osińska
181-201
ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE
PDF
Dorota Czyżewska
203-217
ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
PDF
Marcin Woźniak
219-237
MODELE POSZUKIWAŃ I DOPASOWAŃ JAKO NARZĘDZIE BADANIA RYNKÓW PRACY
PDF
Piotr Sztompka
239-255
PARADOKS SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ: RÓWNOŚĆ ZASAD NIERÓWNOŚCI
PDF