Tom 74 Nr 4 (2012)

ARTYKUŁY

Eugenia Fojcik-Mastalska
5-16
SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM W UJĘCIU PRAWNYM
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.1
PDF
Jerzy Małecki
17-24
OKRES BUDŻETOWY W UJĘCIU POZNAŃSKIEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.2
PDF
Marek Krzymkowski
25-35
POJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.3
PDF
Emilia Kalitta
37-50
ZWIĄZKI PARTNERSKIE JAKO FORMA WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE PRAWA KRAJOWEGO, UNIJNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.4
PDF
Ariadna Ochnio
51-63
UWAGI NA TEMAT SPRAWIEDLIWOŚCI PROCEDURALNEJ MODELU SKARGI NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA KARNEGO
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.5
PDF
Przemysław Ostojski
65-76
PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.6
PDF
Agnieszka Szpak
79-91
ZBRODNIE W SREBRENICY I SARAJEWIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM DS. ZBRODNI W B. JUGOSŁAWII. CASUS RATKO MLADICIA
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.7
PDF
Martyna Kusak
93-105
EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY – PRZEŁOM W DZIEDZINIE EUROPEJSKIEGO ŚCIGANIA KARNEGO?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.8
PDF
Eryk Kosiński, Daniel Wojtczak
107-122
PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.9
PDF
Jan Winecki
123-147
EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.10
PDF
Ryszard Barczyk
149-161
DETERMINANTY WEWNĘTRZNEJ KOORDYNACJI NARZĘDZI FISKALNYCH I PIENIĘŻNYCH W POLITYCE ANTYCYKLICZNEJ
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.11
PDF
Iga Rudawska, Sylwia Bąkowska
163-180
WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.12
PDF
Monika Osińska
181-201
ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.13
PDF
Dorota Czyżewska
203-217
ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.14
PDF
Marcin Woźniak
219-237
MODELE POSZUKIWAŃ I DOPASOWAŃ JAKO NARZĘDZIE BADANIA RYNKÓW PRACY
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.15
PDF
Piotr Sztompka
239-255
PARADOKS SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ: RÓWNOŚĆ ZASAD NIERÓWNOŚCI
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.16
PDF