ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY JEDNOSTKĄ I ADMINISTRACJA˛ W SYSTEMACH COMMON LAW (REFLEKSJE NA KANWIE KSIĄŻKI SARY BLAKE ADMINISTRATIVE LAW IN CANADA)

Main Article Content

Zbigniew Kmieciak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kmieciak, Z. (2018). ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY JEDNOSTKĄ I ADMINISTRACJA˛ W SYSTEMACH COMMON LAW (REFLEKSJE NA KANWIE KSIĄŻKI SARY BLAKE ADMINISTRATIVE LAW IN CANADA). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 275-289. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.19
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE