ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

Main Article Content

Dorota Czyżewska

Abstrakt

Konkurencyjność w ujęciu regionalnym stanowi jedno z podstawowych zagadnień badawczych nauk ekonomicznych w związku z postępującą globalizacją gospodarki światowej przyczyniającą się do wzrostu znaczenia regionów, rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz kształtowaniem się gospodarki opartej na wiedzy. Celem artykułu jest określenie istoty konkurencyjności regionalnej poprzez dokonanie przeglądu literatury przedmiotu w zakresie jej definicji, determinant oraz mierników prostych i rankingów konkurencyjności służących jej pomiarowi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czyżewska, D. (2018). ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 203-217. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.14
Dział
ARTYKUŁY