MODELE POSZUKIWAŃ I DOPASOWAŃ JAKO NARZĘDZIE BADANIA RYNKÓW PRACY

Main Article Content

Marcin Woźniak

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z modelami poszukiwań i dopasowań oraz zobrazowanie ich potencjalnych możliwości w zakresie analizy rynków pracy. W sekcji pierwszej tekstu skrótowo przedstawiono rys historyczny wspomnianych modeli oraz dwa ich główne kierunki rozwoju. Następnie zaprezentowano jeden z najstarszych, lecz i najszerzej w literaturze omawianych modeli: model sekwencyjnego poszukiwania pracy. W drugiej sekcji tekstu szczegółowo przedstawiono podstawowy model Mortensena i Pissaridesa. Najpierw omówione są założenia teoretyczne, następnie mechanizm poszukiwań i dopasowań, warunki tworzenia i destrukcji miejsc pracy oraz powiązane z nimi ustalenie płac na rynku (Nash Bargaining Solution – NBS), co w efekcie prowadzi do ustalenia stanu stacjonarnego modelu (steady-state equilibrium). W kolejnej części tekstu, na podstawie literatury, zostaje omówione i przedstawione zastosowanie modelu w analizach rynku pracy. Autor zwraca uwagę na zagadnienia najbliższe jego zainteresowaniom badawczym – na modelowaniu cyklu gospodarczego i polityki rynku pracy. W tych dwóch aspektach omówione zostają również potencjalne problemy i krytyka, z jaką model Mortensena i Pissaridesa się spotkał.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, M. (2018). MODELE POSZUKIWAŃ I DOPASOWAŃ JAKO NARZĘDZIE BADANIA RYNKÓW PRACY. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 219-237. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.15
Dział
ARTYKUŁY