DETERMINANTY WEWNĘTRZNEJ KOORDYNACJI NARZĘDZI FISKALNYCH I PIENIĘŻNYCH W POLITYCE ANTYCYKLICZNEJ

Main Article Content

Ryszard Barczyk

Abstrakt

We współczesnej polityce antycyklicznej są wykorzystywane zarówno narzędzia polityki fiskalnej, jak i pieniężnej. W literaturze przedmiotu występują różne poglądy dotyczące roli tych instrumentów, mechanizmu ich antycyklicznego oddziaływania oraz powstałych skutków stabilizacyjnych. Zdecydowanie mniejszą uwagę zwraca się na możliwości, zakres, a przede wszystkim na powstałe antycykliczne konsekwencje wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych. Celem artykułu jest analiza antycyklicznych konsekwencji skoordynowanych narzędzi polityki fiskalnej i pieniężnej oraz głównych czynników determinujących stabilizacyjne skutki ich działania w gospodarkach rynkowych. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów oraz podsumowania. W części pierwszej przedstawiono antycykliczne konsekwencje działania skoordynowanych narzędzi fiskalnych i pieniężnych, a druga zawiera prezentację najważniejszych teoretycznych i praktycznych czynników wpływających na uzyskiwane efekty stabilizacyjne.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barczyk, R. (2018). DETERMINANTY WEWNĘTRZNEJ KOORDYNACJI NARZĘDZI FISKALNYCH I PIENIĘŻNYCH W POLITYCE ANTYCYKLICZNEJ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 149-161. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.11
Dział
ARTYKUŁY