Wpływ starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny

Main Article Content

Agata Skorupka

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza związku starzenia się społeczeństwa i postępu technicznego, co wydaje się tematem szczególnie istotnym wobec nieuchronności przemian struktury demograficznej oraz najnowszych analiz dotyczących wpływu tego zjawiska na produktywność pracy. Korzystając z wyników badań empirycznych, dokonano rewizji prognoz stopy wzrostu PKB dla Europy, uwzględniającej przedmiotowy związek. Okazuje się, że istnienie zależności znacznie obniża wskaźnik. Ponadto na podstawie analizy szeregów czasowych agregatów makroekonomicznych pokazano, że zmiana struktury demograficznej może mieć dotkliwe skutki nie tylko dla długookresowego trendu, lecz także dla przebiegu cykli koniunkturalnych. W artykule rozszerzono również klasyczny model nakładających się pokoleń w taki sposób, by odzwierciedlał wpływ zmiany starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny. Pokazano, że modyfikacja skutkuje pogorszeniem się wyników ekonomicznych w dużo większym stopniu niż uwzględnienie jedynie spowolnienia wynikającego z trendów demograficznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skorupka, A. (2018). Wpływ starzenia się społeczeństwa na postęp techniczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 149-165. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.13
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Acemoglu, D. (2009), Introduction to Modern Economic Growth, New Jersey.
 2. Adler, G., Duval, R., Furceri, D., Celik, S.K., Koloskova, K., Poplawski-Ribeiro, M. (2017), Gone with the Headwinds: Global Productivity, IMF Staff Discussion Note.
 3. Aiyar, S., Ebeke, Ch., Shao, X. (2016), The Impact of Workforce Aging on European Productivity, IMF Working Paper.
 4. Aksoy, Y., Grasl, T., Smith, R. (2015), Demographic Structure and Macroeconomic Trends, CESifo Working Paper Series No. 5872.
 5. Andrews, D., Criscuolo, C., Gal, P. (2015), Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy: Micro Evidence from OECD Countries, OECD Productivity Working Papers No. 2.
 6. Borsch-Supan, A., Weiss, M. (2016), Productivity and age: evidence from work teams at the assembly line, The Journal of the Economics of Ageing 7: 30–42.
 7. Burda, M., Wyplosz, Ch. (2013), Makroekonomia. Podręcznik europejski, tłum. B. Czarny, Warszawa.
 8. Chang, H. (2013), 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, tłum. B. Szelewa, Warszawa.
 9. Decker, R., Haltiwanger, J., Jarmin, R., Miranda, J. (2016), Where Has All the Skewness Gone? The Decline in High-Growth Firms in the United States, NBER Working Paper.
 10. Disney, R. (1996), Can We Afford to Grow Older? A Perspective on the Economics of Aging, Cambridge.
 11. Dixon, S. (2003), Implications of population ageing for the labour market, Labour Market Trends 111(2): 67–76.
 12. Fehr, H., Kindermann, F. (2018), Introduction to Computational Economics Using Fortran, Oxford.
 13. Feyrer, J. (2008), Aggregate evidence on the link between age structure and productivity, Population and Development Review 44: 78–99.
 14. Garcia-Macia, D. (2015), The Financing of Ideas and the Great Deviation, IMF Working Paper.
 15. Gordon, R.J. (2017), The Rise and Fall of American Growth. The U.S.: Standard of Living since the Civil War, New Jersey.
 16. Gordon, R. (2018), TED Talk: Robert Gordon – The Death of Innovation, the End of Growth, https://www.ted.com/talks/robert_gordon_the_death_of_innovation_the_end_of_growth [dostęp: 20.02.2018].
 17. Jaimovich, N., Siu, H. (2009), The young, the old, and the restless: demographics and business cycle volatility, American Economic Review 99(3): 804–826.
 18. Landreth, H., Colander, D.C. (2008), Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski, Warszawa.
 19. Maddison, A., Maddison Historical Statistics Database, http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm, [dostęp: 20.02.2018].
 20. McGowan, A., Andrews, D. (2017), The Walking Dead? Zombie Firms and Productivity Performance in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers.
 21. Mokyr, J. (2018), EconTalk Episode with Joel Mokyr: Joel Mokyr on Growth, Innovation and Stagnation, http://www.econtalk.org/archives/2013/11/joel_mokyr_on_g.html [dostęp: 15.02.2018].
 22. Mokyr, J. (2016), The Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy, New Jersey.
 23. Piketty, T., Piketty’s Capital in the 21st century Database, http://piketty.pse.ens.fr/en/capital21c2 [dostęp: 20.02.2018].
 24. Ridder, M. (2017), Investment in Productivity and the Long-Run Effect on Financial Crises on Output, CESifo Working Paper Series.
 25. Romer, D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, tłum. A. Malawski, Warszawa.
 26. Siliverstovs, B., Kholodilin, K., Thiessen, U. (2011), Does aging influence structural change? Evidence form panel data, Economic System 35(2): 244–260.
 27. Veen, S. (2006), Demographischer Wandel, alternde Belegschaften und Betriebsproduktivität, München.