Tom 80 Nr 3 (2018)

ARTYKUŁY

Łukasz Pohl
7-15
Wokół sporu o adekwatny poziom odczytywania prawa – lex czy ius?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.2
PDF
Wojciech Ciszewski
17-31
Rozum publiczny w praktyce – kwestia legitymacji moralnej wniosku grupy posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki aborcyjnej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.3
PDF PDF (English)
Kamil Dąbrowski
33-45
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako świadek w postępowaniu karnym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.4
PDF
Aneta Giedrewicz-Niewińska
47-60
Środki zapobiegające nadużyciom w zakresie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.5
PDF
Roman Hauser, Marta Szustkiewicz
61-74
Racjonalność i skuteczność planowania na przykładzie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.6
PDF
Tomasz Tyburcy
75-85
Kradzież czy przywłaszczenie rzeczy ruchomej z majątku wspólnego (współwłasności)?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.7
PDF
Jan Kluza
87-96
Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 roku
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.8
PDF
Agnieszka Polus
97-107
Administracyjne zarządzenie zabezpieczenia jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.9
PDF
Arkadiusz Gawron
109-119
Bezpodstawne wzbogacenie pracownika
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.10
PDF
Katarzyna Andrejuk
121-135
Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.11
PDF
Michał Czubala
137-148
Przymusowe leczenie psychiatryczne w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.12
PDF

NEKROLOGI

Andrzej Lesicki, Irena Lipowicz, Jerzy Stępień, Bożena Popowska
257-260
Pożegnanie Profesor Teresy Rabskiej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.22
PDF
Elżbieta Jantoń-Drozdowska
261-262
Edward Franciszek Cyrson
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.23
PDF