Czemu służy program Rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej
PDF

Słowa kluczowe

polityka społeczna
Rodzina 500
polityka publiczna
polityka partyjna
świadczenia na dzieci
ubóstwo
demografia

Jak cytować

Gromada, A. (2018). Czemu służy program Rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 231–244. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.18

Abstrakt

Artykuł analizuje legislację, komunikację medialną oraz zaplanowany sposób ewaluacji programu „Rodziny 500 plus”, aby zidentyfikować jego cele jako polityki publicznej. Wyróżnia siedem celów, które porównuje z celami polityki partyjnej. Z punktu widzenia jakości polityki publicznej słabością programu jest brak konsekwencji w kwestii tego, co program zamierza osiągnąć. Sprawia to, że zarówno skuteczność, jak i opłacalność polityki są niemożliwa do ocenienia, ponieważ nie jest jasne, co byłoby sukcesem. Jednakże z punktu widzenia polityki partyjnej rozległe i elastyczne cele są bezpieczniejsze politycznie i skuteczniejsze wizerunkowo.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.18
PDF

Bibliografia

Aizer, A., Eli, S., Ferrie, J., Lleras-Muney, A. (2016), The long-run impact of cash transfers to poor families, The American Economic Review 106(4): 935-971.

Brzeziński, M., Najsztub M. (2016), Wpływ programu „Rodzina 500+” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność. http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/research/rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_wersja.pdf.

CBOS (2017), Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia, Komunikat z Badań nr 36/2017, Warszawa.

CBOS (2016), Program „Rodzina 500 plus” jako element systemu wspierania rodzin i dzietności. Komunikat z Badań nr 25/2016. Warszawa.

CBOS (2016), Recepcja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Komunikat z Badań nr 44/2016. Warszawa.

Esping-Andersen, G. (2009), Incomplete revolution: Adapting welfare states to women’s new roles. Cambridge.

Fundowicz, J., Łapiński K., Wyżnikiewicz, B. (2017), Szara Strefa 2018, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa.

Gromada, A (2017), Rodzina 500+ jako polityka publiczna, Analizy Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa.

GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Warszawa.

Kotowska, I.E. (2013), Niska dzietność́ w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna, Warszawa.

Myck, M. (2016), Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, Szczecin.

Sleebos, J. (2003), Low Fertility Rates in OECD Countries: Facts and Policy Responses, OECD Publishing, Paris.