Rozum publiczny w praktyce – kwestia legitymacji moralnej wniosku grupy posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki aborcyjnej

Main Article Content

Wojciech Ciszewski

Abstrakt

W niniejszym artykule zajmuję się analizą argumentacji zawartej we wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów dopuszczających aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Przedmiotem rozważań nie są jednak dywagacje natury prawnej, ale kwestia legitymacji moralnej działania podjętego przez posłów. Szukam więc odpowiedzi na pytanie, czy ich inicjatywa broni się w świetle zasad moralności publicznej. Podstawę tej oceny stanowi najważniejsza współczesna koncepcja legitymacji działań politycznych, tj. teoria rozumu publicznego Johna Rawlsa. W pierwszej kolejności przybliżono więc, na czym polega teoria rozumu publicznego Rawlsa (skupiając się przede wszystkim na wskazaniu warunków, które na gruncie tej koncepcji decydują o legitymacji działań politycznych). Następnie omówiono pokrótce najważniejsze argumenty, jakie wysuwa grupa posłów na rzecz wysuwanego żądania. W głównej części tekstu dokonano oceny tego działania w świetle wyłożonych wcześniej warunków legitymacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciszewski, W. (2018). Rozum publiczny w praktyce – kwestia legitymacji moralnej wniosku grupy posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki aborcyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 17-31. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Audi, R. (2000), Religious Commitment and Secular Reasons, Cambridge University Press, New York, Cambridge.
 2. Campos, P., (1994), Secular fundamentalism, Columbia Law Review 94(6): 1814–1827.
 3. Galewicz, W. (2010) Etyczne dyskusje wokół prokreacji, [w:] Galewicz W. (red.), Antologia bioetyki, Universitas, Kraków 2010: 9–43.
 4. Galewicz, W. (2013), Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, WUJ, Kraków.
 5. Gillam L. (1999), Prenatal diagnosis and discrimination against the disabled, Journal of Medical Ethics 25: 163–171.
 6. Larmore, C. (2003) Public reason, [w:] Freemana, S. (ed.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge University Press, New York, Cambridge: 368–393.
 7. MacGilvray, E. (2004), Reconstructing Public Reason, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 8. Quong, J. (2011), Liberalism without Perfection, Oxford University Press, Oxford.
 9. Rawls, J. (1998), Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, WN PWN, Warszawa.
 10. Rawls, J. (2001), Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 11. Rawls, J. (2009), Teoria sprawiedliwości, WN PWN, Warszawa 2009.
 12. Sandel, M. (2009), Odpowiedź na liberalizm polityczny, [w:] Liberalizm a granice sprawiedliwości, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa: 275–316.
 13. Schwartzman, M. (2011), The Sincerity of Public Reason, Journal of Political Philosophy 19(4): 375–398.
 14. Shakespeare, T. (1998), Choices and rights: eugenics, genetics and disability equality, Disability & Society 13(5): 665–681.
 15. Sheldon, S., Wilkinson, S. (2001), Termination of pregnancy for reason of foetal disability: are there grounds for a special exception in law?, Medical Law Review 9: 85–109.