Zamówienie publiczne jako kontrakt w relacji pryncypał–agent

Main Article Content

Daniel Puciato

Abstrakt

Ważnym problemem na rynku zamówień publicznych jest problem agencji, w tym ograniczenia dotyczące informacji. Każda ze stron nie musi bowiem posiadać tej samej wiedzy na temat przedmiotu wymiany, a asymetria informacji determinuje zachowanie kontrahentów. To sprawia, że warunki optymalnego kontraktu różnią się od sytuacji, w której obie strony dysponują pełną informacją. Można zarekomendować cztery potencjalne sposoby ich zniwelowania: postępowania przetargowe, duży zakres rynku, odpowiednie konstruowanie kontraktów oraz monitorowanie kontrahentów. Duże znaczenie problemów agencji w gospodarce rynkowej wymaga wdrożenia kolejnych rozwiązań, w tym prawnych, zmierzających do ich eliminacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puciato, D. (2018). Zamówienie publiczne jako kontrakt w relacji pryncypał–agent. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 167-180. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.14
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Akerlof, G.A. (1970), The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism, The Quarterly Journal of Economics 84(3): 488–500.
 2. Commons, J. (1990), Institutional Economics: Its Place in Political Economy, New Brunswick–London.
 3. Goranczewski, B., Gawlik, A., Szeliga-Kowalczyk, A. (2016), CAF jako narzędzie kształtowania jakości działań instytucji regulacyjnych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 48: 391–402.
 4. Jensen, M., Meckling, W. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and capital structure, Journal of Financial Economics 3: 305–360.
 5. Laffont, J., Martimort, D. (2002), The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, Princeton.
 6. Rączka, J. (2002), Dlaczego państwo reguluje rynki – pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, Ekonomista 3: 414–424.
 7. Skubiszak-Kalinowska, I. Wiktorowska, E. (2018), Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, Lex/el. 2018.
 8. Staniek, Z. (2017), Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Warszawa.
 9. Stankiewicz, W. (2012), Ekonomia instytucjonalna. Zarys wykładu, Warszawa.
 10. Stankiewicz, W. (2013), Instytucjonalna teoria kontraktów – presja prawa i ekonomii, Ekonomia/Economics 4(25): 273–288.
 11. Szewc-Rogalska, A. (2015), Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego, Nauki o Finansach 22(1): 91–100.
 12. Tyc, W., Schneider, M. (2017), Kontrakt jako obiekt obserwacji naukowej w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 311: 48–60.
 13. Ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2017, poz. 1579.
 14. Wilkin, J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Warszawa.
 15. Williamson, O. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa.