Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Wsparcie prawne osób starszych

Main Article Content

Marcin Sokołowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sokołowski, M. (2018). Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Wsparcie prawne osób starszych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 245-248. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.19
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA