Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej

Main Article Content

Marek Smolak

Abstrakt

W artykule chciałbym wykazać, że dyrektywy preferencji wykładni prawa są konwencjonalnymi regułami konstytutywnymi. Nadto argumentuję, że w sytuacji wystąpienia konfliktu w stosowaniu dyrektyw preferencji (dyrektyw wykładni drugiego stopnia) podstawową rolę w rozwiązywaniu powyższego konfliktu odgrywają wartości prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smolak, M. (2014). Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 5-12. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.1
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Dyrda A., Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, Warszawa 2013.
 2. Feteris E.T., The Rational Reconstruction of Weighing and Balancing on the Basis of Teleological-Evaluative Considerations in the Justification of Judicial Decisions, Ratio Iuris 21(4), 2008.
 3. Gizbert- Studnicki T., Wykładnia celowściowa, Studia Prawnicze 1985, z. 3-4.
 4. Gizbert-Studnicki T., Dyrda A., Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo 2012, z. 12.
 5. Gizbert-Studnicki T., Normativity of Rules Of Interpretation, Nieopublikowane wystąpienie na konferencji naukowej Rules, Kraków 27-28.09.2013.
 6. Marmor A., Social Conventions, Princeton-Oxford 2009.
 7. Pietrzykowski T., John R. Searle i ontologia prawa, Studia Prawnicze 2009.
 8. Searle J., Ontologia społeczna. Niektóre podstawowe zasady, [w:] L. Jasiński (red.), Język, dyskurs, społeczeństwo, Warszawa 2009.
 9. Searle J., The Construction of Social Reality, London-New York 1995.
 10. Smolak M., O wykładni celowościowej raz jeszcze, Państwo i Prawo 2013, z. 5.
 11. Smolak M., Uzasadnianie przez Trybunał Konstytucyjny odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 3.
 12. Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012.
 13. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 14. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2010.
 15. Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993.