Ocena proponowanych zmian w przepisach Kodeksu karnego dotyczących środków zabezpieczających

Main Article Content

Piotr Góralski

Abstrakt

Pod koniec roku 2012 i na początku 2013 Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dwa projekty zmian w przepisach ustaw karnych oraz w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Projekty te wprowadzają możliwość stosowania nowych środków zabezpieczających wobec zaburzonych osobowościowo sprawców najcięższych przestępstw po odbyciu przez nich kary 25 lat pozbawienia wolności. Jedną z form tego typu środków ma być umieszczanie takich osób w specjalnym zakładzie psychiatrycznym, określonym przez autorów zmian jako „ośrodek terapii osobowości”. Środek ten ma być orzekany przez sąd opiekuńczy.

Autor artykułu akceptuje zasadnicze założenia i cele reformy, wypowiadając się krytycznie w zakresie szczegółowych propozycji nowelizacyjnych. Główne zarzuty podniesione w publikacji dotyczą założenia, że nowy środek o charakterze izolacyjnym będzie stosowany nie przez sąd karny, lecz przez sąd opiekuńczy oraz że wykonywanie tego środka ma być realizowane w instytucji mającej przede wszystkim charakter leczniczy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Góralski, P. (2014). Ocena proponowanych zmian w przepisach Kodeksu karnego dotyczących środków zabezpieczających. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 55-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.5
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bieńkowska E., Środki zabezpieczające, [w:] G. Rejman (red.), Kodeks karny, część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.
 2. Bilikiewicz A., Lewandowski J., Radziwiłowicz P., Psychiatria, Warszawa 1999.
 3. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999.
 4. Bojarski M., Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, [w:] M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010.
 5. Cieślak M. et al., Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991.
 6. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2003.
 7. Ferenz J.M., Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczenie, nadzór, Na Wokandzie 2013, nr 2.
 8. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2002.
 9. Habzda-Siwek E., Diagnoza stanu psychicznego sprawcy w procesie karnym, Kraków 2002.
 10. Jakubik A., Zaburzenia osobowości, [w:] A. Bilikiewicz et al. (red.), Psychiatria kliniczna, t. 2, Wrocław 2002.
 11. Klimasiński K., Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000.
 12. Kwieciński A., Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania, Wrocław 2009.
 13. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001.
 14. Lipczyński A., Psychologia sądowa, Warszawa 2007.
 15. Łukaszewicz A., Bezmyślna amnestia ma kosztować 340 milionów złotych, Rzeczpospolita 27 czerwca 2013.
 16. Pastwa-Wojciechowska B., Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna, Gdańsk 2004.
 17. Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 1985.
 18. Przybysz J., Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym, Toruń 2003.
 19. Szostak J., Psychologia sądowa. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 2002.
 20. Tarnawski M., Izolacyjno-lecznicze środki zabezpieczające w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r., [w:] A.J. Szwarc (red.), Rozważania o prawie karnym. Księga ku czci prof. A. Ratajczaka, Poznań 1999.
 21. Walden-Gałuszko K. de, Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk 1999.
 22. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2007.