Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty

Main Article Content

Aleksander Surdej

Abstrakt

Artykuł analizuje uzasadnienie dla globalnych polityk publicznych i rolę organizacji międzynarodowych w ich projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji. Opracowanie wskazuje na rosnące globalne współzależności i pokazuje użyteczność pojęcia globalnych dóbr publicznych w identyfikacji obszarów potencjalnej współpracy. Następnie, pokazana jest specyfika globalnych działań zbiorowych, które są niezbędne dla rozwiązania globalnych problemów. Multilateralizm jawi się jako zasada przewodnia dla zorientowanych na globalne problemy publiczne działań zbiorowych. W konkluzjach opracowanie wskazuje na rolę organizacji międzynarodowych w stabilizowaniu globalnych działań zbiorowych w ich wielu, różnorodnych postaciach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Surdej, A. (2018). Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 185-196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.14
Dział
ARTYKUŁY - Prawo