Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty
PDF

Słowa kluczowe

multilateralizm
globalne dobra publiczne
globalne działania zbiorowe
globalna polityka publiczna

Jak cytować

Surdej, A. (2018). Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 185–196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.14

Abstrakt

Artykuł analizuje uzasadnienie dla globalnych polityk publicznych i rolę organizacji międzynarodowych w ich projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji. Opracowanie wskazuje na rosnące globalne współzależności i pokazuje użyteczność pojęcia globalnych dóbr publicznych w identyfikacji obszarów potencjalnej współpracy. Następnie, pokazana jest specyfika globalnych działań zbiorowych, które są niezbędne dla rozwiązania globalnych problemów. Multilateralizm jawi się jako zasada przewodnia dla zorientowanych na globalne problemy publiczne działań zbiorowych. W konkluzjach opracowanie wskazuje na rolę organizacji międzynarodowych w stabilizowaniu globalnych działań zbiorowych w ich wielu, różnorodnych postaciach.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.14
PDF