Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty
PDF

Słowa kluczowe

multilateralizm
globalne dobra publiczne
globalne działania zbiorowe
globalna polityka publiczna

Jak cytować

Surdej, A. (2018). Multilateralizm i organizacje międzynarodowe: zasady i instrumenty. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 185–196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.14

Liczba wyświetleń: 351


Liczba pobrań: 563

Abstrakt

Artykuł analizuje uzasadnienie dla globalnych polityk publicznych i rolę organizacji międzynarodowych w ich projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji. Opracowanie wskazuje na rosnące globalne współzależności i pokazuje użyteczność pojęcia globalnych dóbr publicznych w identyfikacji obszarów potencjalnej współpracy. Następnie, pokazana jest specyfika globalnych działań zbiorowych, które są niezbędne dla rozwiązania globalnych problemów. Multilateralizm jawi się jako zasada przewodnia dla zorientowanych na globalne problemy publiczne działań zbiorowych. W konkluzjach opracowanie wskazuje na rolę organizacji międzynarodowych w stabilizowaniu globalnych działań zbiorowych w ich wielu, różnorodnych postaciach.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.14
PDF

Bibliografia

Barnett, M., Finnemore M. (2004). Rules for the World. International Organizations in Global Politics. Ithaca, Cornell University Press.

Barrett, S. (2007). Why Cooperate? The incentive to Supply Global Public Goods. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199211890.001.0001

Biermann, F., Siebenhuner, B. (2009). The influence of international bureaucracies in world politics. Findings from the MANUS Research Program, [w:] F. Biermann, B. Siebenhuner (red.), Managers of Global Change: The Influence of International Environmental Bureaucracies. Cambridge, The MIT Press. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262012744.003.0013

Kaul, I., Grunberg, I., Stern, M.A. (1999). Defining public goods, [w:] I. Kaul, I. Grunberg, M.A. Stern (red.), Global Public Goods. International Cooperation in XXIth Century. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/0195130529.001.0001

Malmstrom, C. (2018). Reform rule-based trade before it is too late. Financial Times, 27 lipca.

Newman E., Thakur R., Timan, J. (red.). (2006). Multilateralism under Challenge? Power, International Order and Structural Change. Tokyo, United Nations University Press.

Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674041660