Spółki wynajmu rynku nieruchomości czy PL REITs?

Main Article Content

Artur A. Trzebiński

Abstrakt

W połowie 2016 r. podjęto pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia funduszy REITs do Polski. Kilka miesięcy później (maj 2017 r.) Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawiony projekt ustawy o spółkach wynajmu rynku nieruchomości (SWRN), których konstrukcja jest zbliżona do REITs. Zdaniem podmiotów opiniujących projekt ustawy o SWRN i zdaniem autora przyjęcie ustawy w proponowanej formie może przynieść inne rezultaty, niż są zakładane przez projektodawcę. Zamiast zwiększenia zaangażowania krajowego kapitału na rynku nieruchomości, można spodziewać się wykorzystywania SWRN do optymalizacji podatkowej i zahamowania rozwoju rynku funduszy nieruchomości w Polsce. Dlatego też w celu wyeliminowania tych zagrożeń w artykule przedstawiono potencjalne bariery rozwoju rynku SWRN. Zaproponowano także zmiany w konstrukcji SWRN z uwzględnieniem zasady działalności istniejących do tej pory funduszy nieruchomości i rozwiązań stosowanych w różnych krajach europejskich, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trzebiński, A. A. (2018). Spółki wynajmu rynku nieruchomości czy PL REITs?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 243-255. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.18
Dział
* * *