Spółki wynajmu rynku nieruchomości czy PL REITs?
PDF

Słowa kluczowe

fundusze nieruchomości
REITs
rynek nieruchomości
spółka wynajmu rynku nieruchomości
JEL
G23
O12

Jak cytować

Trzebiński, A. A. (2018). Spółki wynajmu rynku nieruchomości czy PL REITs?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 243–255. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.18

Liczba wyświetleń: 320


Liczba pobrań: 324

Abstrakt

W połowie 2016 r. podjęto pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia funduszy REITs do Polski. Kilka miesięcy później (maj 2017 r.) Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawiony projekt ustawy o spółkach wynajmu rynku nieruchomości (SWRN), których konstrukcja jest zbliżona do REITs. Zdaniem podmiotów opiniujących projekt ustawy o SWRN i zdaniem autora przyjęcie ustawy w proponowanej formie może przynieść inne rezultaty, niż są zakładane przez projektodawcę. Zamiast zwiększenia zaangażowania krajowego kapitału na rynku nieruchomości, można spodziewać się wykorzystywania SWRN do optymalizacji podatkowej i zahamowania rozwoju rynku funduszy nieruchomości w Polsce. Dlatego też w celu wyeliminowania tych zagrożeń w artykule przedstawiono potencjalne bariery rozwoju rynku SWRN. Zaproponowano także zmiany w konstrukcji SWRN z uwzględnieniem zasady działalności istniejących do tej pory funduszy nieruchomości i rozwiązań stosowanych w różnych krajach europejskich, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.18
PDF

Bibliografia

Campbell, R.D., Sirmans, C.F. (2002). Policy implications of structural options in the development of real estate investment trusts in Europe. Lessons from the American experience. Journal of Property Investment & Finance 20(4): 388–405. DOI: https://doi.org/10.1108/14635780210435065

Eichholtz, P., Kok, N. (2007). The EU REIT and the internal market for real estate. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1081198 DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1081198

EPRA (2017). EPRA Global REIT Survey 2017. A comparison of the major REIT regimes around the world.

EY (2017). Raport analityczny w zakresie nowych regulacji dotyczących spółek rynku wynajmu nieruchomości (REIT).

Mizerski, G. (2016). Real Estate Investment Trusts (REITs). Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości. CeDeWu. Warszawa.

Ruta, M., Adamczyk, K. (2017). Spółka rynku wynajmu nieruchomości – ocena projektowanej konstrukcji organizacyjno-prawnej i jej wpływu na polski rynek nieruchomości komercyjnych. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 38(1): 141–168.

Trzebiński, A.A. (2017). Assessment of Polish real estate funds liquidated at planned dates. Central European Review of Economics and Management 1(3): 67–83.