Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM poświęcone pamięci zmarłej Profesor Teresy Rabskiej

Main Article Content

Maciej Żukowski
Bożena Popowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żukowski, M., & Popowska, B. (2018). Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM poświęcone pamięci zmarłej Profesor Teresy Rabskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 257-261. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.19
Dział
VARIA