Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Main Article Content

Daniel Eryk Lach

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie zasad dotyczących refundacji leków ustalonych w ustawie refundacyjnej z 12 maja 2011 r. na tle przepisów ustawy zdrowotnej z 27 sierpnia 2004 r. w kontekście konstytucyjnego obowiązku zapewniania obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pokazano w nim również dynamiczną realizację tego obowiązku jako przykład działania ustawodawcy prowadzącego do urzeczywistnienia zasady z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lach, D. E. (2014). Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 119-131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Baka K. et al., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Komentarz, Warszawa 2010.
  2. Jończyk J., Glosa do wyroku SN z 12 lutego 2004 r., II UK 243/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 10.
  3. Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.