Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej

Main Article Content

Leszek Michalczyk

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienia związane z występowaniem różnic w wysokości podatków. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do polityki konkurencji poszczególnych krajów o pozyskanie jak największego wolumenu kapitału inwestycyjnego. W artykule przyjęto założenie o migrującym kapitale inwestycyjnym w globalizującej się gospodarce. W tym aspekcie działania administracji unijnej realizującej projekty harmonizacyjne, będące de facto unifikującymi są niemożliwe do realizacji. Realizacja ich byłaby też niekorzystna dla państw niemogących konkurować pod innymi względami o pozyskanie kapitału inwestycyjnego. W tym zakresie uwzględniono przypadek Polski, która nie dysponuje ani najtańszą siłą roboczą, ani najkorzystniejszymi warunkami infrastrukturalnymi dla inwestycji biznesowych. W artykule odniesiono się również do polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych jako przykładu „rajów podatkowych” występujących w strukturze UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalczyk, L. (2014). Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 163-174. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.13
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bratkowski S., O barierach rozwoju, marnotrawstwie i etyce służby publicznej, [w:] S. Rudolf (red.), Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, Warszawa 2008.
 2. Janik B., Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji, Wyd. AŚ, Kielce 2006.
 3. Janik B., Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji, Wyd. AŚ, Kielce 2006.
 4. Kalecki M., Dzieła, t. 1, Warszawa 1979.
 5. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWE, Warszawa 2003.
 6. Kowalik T., Polska transformacja a nurty liberalne, [w:] Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2007.
 7. Kowalik T., Systemowe źródła obecnego kryzysu, Master of Business Administration 2009, nr 5(97).
 8. Krugman P., Jak powstrzymać kryzys, Magazyn Idei Europa z 6-7 grudnia 2008.
 9. Księżyk M., Ograniczenia bezrobocia w strukturze celów społeczno-gospodarczych Polski, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynków pracy i jego podmiotów, Szczecin 2005.
 10. Księżyk M., Prorozwojowe zachęty inwestycyjne w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, Ekonomia i Środowisko 2002, nr 1 (21).
 11. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2005.
 12. Martin H.-P., Schuman H., Pułapka globalizacji, Humanitas, Sosnowiec 2006.
 13. Michalczyk L., CSR w pierwszej dekadzie XXI w., Pieniądze i Więź 2011, nr 2(51).
 14. Michalczyk L., Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w Polsce, Pieniądze i Więź 2011, nr 3 (52).
 15. Michalczyk L., Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowościowej ochrony obrotu gospodarczego, [w:] B. Micherda (red.), Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 16. Michalczyk L., Wykorzystanie akumulacyjnej funkcji struktur offshore w realiach polskiego prawa podatkowego, Pieniądze i Więź 2011, nr 4(53).
 17. Michalczyk L., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego, Gospodarka Narodowa 2011, nr 1-2.
 18. Otte M., Kiedy nadchodzi kryzys. Co powinniśmy zrobić, aby wyjść obronną ręką z obecnego kryzysu gospodarczego, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2009.
 19. Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, ref. na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2007.
 20. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
 21. Scholte J.A., Globalizacja, Humanites, Sosnowiec 2006.
 22. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.
 23. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 24. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświętszej dekady w dziejach świata, PWN, Warszawa 2006.
 25. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007.
 26. Stiglitz J.E., Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1966.
 27. Stiglitz J.E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa 2007.
 28. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
 29. Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 30. Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 1-4, Poznań 2007.
 31. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.