Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na przełomie mileniów – wkład Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona

Main Article Content

Rafał Matera

Abstrakt

Na przełomie drugiego i trzeciego milenium ukazało się wiele nowych inspirujących prac, które podejmowały temat przyczyn bogactwa i ubóstwa na świecie. Wśród autorów znajdowali się zarówno wybitni historycy gospodarczy, jak i ekonomiści wykorzystujący analizę instytucjonalną. Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych prac opublikowanych w ostatnich latach podejmujących problem dysproporcji dochodowych na świecie i poszukujących przyczyn tego zjawiska. W przeglądzie uwzględniono ważniejsze pozycje z zakresu historii gospodarczej. Szczególne miejsce zostawiono na omówienie najnowszego dzieła Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona „Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty” [Dlaczego narody upadają. Geneza potęgi, dostatku i ubóstwa], w którym autorzy, korzystając z dziesiątków przykładów historycznych, również starają się wyjaśnić, skąd biorą się różnice między bogatymi a biednymi krajami. Praca Acemoglu i Robinsona jest instytucjonalną interpretacją historii i próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób historia kształtuje instytucjonalne ścieżki rozwoju narodów. Historia nie jest według nich przeznaczeniem, nie determinują jej też czynniki geograficzne, kultura, przypadek, a nawet ignorancja rządzących, ale determinują ją instytucje. Obok przybliżenia podstaw teoretycznych, które wykorzystują instytucjonaliści, w artykule znajdują się komentarze autorskie, wspomagane przykładami zachowań instytucji również na gruncie polskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matera, R. (2014). Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na przełomie mileniów – wkład Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 269-282. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.20
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE

Bibliografia

 1. Acemoglu D., Robinson J.A., Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty, London 2013.
 2. Allen R.C., Global Economic History. A Very Short Introduction, New York 2011.
 3. Beattie A., False Economy. A Surprising Economic History of the World, New York 2009.
 4. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 2000.
 5. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2004.
 6. Europe, Our Future. Jean Monnet. The Message for Europe, Luxembourg 1988.
 7. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.
 8. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 2003.
 9. Lal D., Reviving the Invisible Hand. The Case for Classical Liberalism in the Twenty-First Century, New Jersey 2006.
 10. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2005.
 11. Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective, Paris 2001.
 12. Puś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 2003.
 13. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Warszawa 2006.
 14. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa-Łódź 2000.
 15. Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2006.