Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. Stanisław Flejterski

Main Article Content

Maria Balcerowicz-Szkutnik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balcerowicz-Szkutnik, M. (2014). Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. Stanisław Flejterski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 287-290. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.23
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA